Eierskifterapport™

Tilstandsrapport ved salg av bolig

Markedet med  tilstandsrapporter og takstmenn er svært uoversiktlig. Mange ønsker å selge boligen sin med lite eller ingen feil. Da kan enkelte takstmenn enkelt fjerne alt det dårlige fra rapporten og boligen fremstår som relativt perfekt i takstmannens rapport. I en stor andel av tilstandsrapportene kan takstmannen jukse og dessverre skjer det.

Ingen tjener noe på en uærlig takstmann

Svaret på det er: Det er ingen som tjener på en uærlig takstmann.

  • Takstmannen får samme prisen uansett.
  • Megleren får samme prisen uansett
  • Boligselgeren får samme prisen uansett.

Det er ikke antall feil som avgjør prisen. Det er ingen som kjøper en perfekt bolig i Rogaland, dersom de jobber i Bodø. Folk kjøper der de ønsker å bo, og da godtar kjøperen de feil og mangler som er opplyst i tilstandsrapporten.

Dersom man selger en bolig med skjulte feil og mangler, så er man ansvarlig for disse feilene i inntil fem år dersom de ikke er opplyst om i tilstandsrapporten. Er alle feil og mangler opplyst i tilstandsrapporten, så kan du sove trygt i de nest fem årene.

Takstmann Bodø

BMTFs Eierskifterapport™

Med BMTFs Eierskifterapport™ kan ikke takstmannen jukse. En BMTF-takstmann kan ikke fjerne bygningsdeler dersom de er dårlige slik man kan med andre tilstandsrapporter.

Derfor kalles BMTFs Eierskifterapport™ for den ærlige tilstandsrapporten. Det er den eneste tilstandsrapporten som er bygget på et faglig rammeverk, som da den bygningskyndige takstmannen må forholde seg til.

Man kan ikke jukse med en Eierskifterapport™

Når man kombinerer Norges grundigste tilstandsrapport med en byggekyndig takstmann, så kan du sove godt etter de neste fem årene et boligsalg.